Chantal Kleinjan – Groningen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Heaven on Earth – Online Community platform

Maand abonnement

Betalingsvoorwaarden

Door het betalen van het eerste termijn verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden en is de inschrijving definitief. Je bent dan akkoord gegaan met een maandelijkse automatische incasso van 37 euro per termijn. Dit abonnement loopt net zo lang door, totdat jij per e-mailadres (chantal@praktijkembraceyourself.nl) het abonnement beƫindigd.

Annuleringsvoorwaarden:

Dit abonnement kun jij maandelijks opzeggen. Dit doe je door mij een e-mail te sturen. Je behoud dan nog een aantal dagen of weken toegang tot het platform. Je behoud net zolang toegang totdat er een maand verstreken is ten opzichte van de datum van de laatste betaalde automatische incasso.

Halfjaar Abonnement

Betalingsvoorwaarden

Dit abonnement loopt via automatische incasso. Eerst is er een proefperiode van 2 weken waarvoor je 11 euro betaald. Daarna vind de incasso maandelijks plaats en betaal je 33 euro.

Annuleringsvoorwaarden:

Dit abonnement kun jij binnen de eerste 14 dagen opzeggen. Dit doe je door mij een e-mail te sturen. Als je in de eerste 14 dagen niet annuleert, ga je akkoord met een lidmaatschap van minstens 6 maanden. Na het halfjaar blijf je lid, totdat je annuleert. Na het halfjaar kun je maandelijks annuleren.

-De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Als er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider(s).
-Praktijk embrace yourself doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie die in het platform gedeeld wordt juist en volledig is. Praktijk embrace yourself kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
-Praktijk embrace yourself kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname aan de sessies. De deelnemer blijft hier te allen tijde zelf verantwoordelijk.
-Praktijk embrace yourself behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van de community. Als het bedrag al betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Praktijk embrace yourself.

Algemene voorwaarden Retraites

Betalingsvoorwaarden

Door het betalen van het inschrijfgeld/ eerste termijn verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden en is de inschrijving definitief.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de deelnemer kan tot twee maanden voor aanvang kosteloos. Een eventueel betaald voorschot wordt geretourneerd. Indien het retreat niet kan plaatsvinden, buiten schuld van praktijk embrace yourself, dan is de oorspronkelijke datum van het retreat bindend voor de annuleringsperiode zoals hier vermeld. In deze onwaarschijnlijke situatie (bijvoorbeeld overheidsmaatregelen) wordt de retraite verschoven naar een later moment.

Bij annulering door de deelnemer binnen twee maanden voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.


Bij annulering door de deelnemer binnen een maand voor aanvang wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Als de deelnemer nog niets betaald heeft, is deze verplicht om alsnog het verschuldigde bedrag over te maken.

  • stel je moet last minute afzeggen door bijvoorbeeld ziekte, dan heb je geen recht op terugbetaling, maar mag je wel deelnemen aan een retraite op een ander moment.

Voorwaarden

-Bij onjuiste en/of niet tijdige betaling heeft praktijk embrace yourself het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting.
-NB Bij inschrijving korter dan 14 dagen dient het volledige factuurbedrag voor aanvang van het weekend te zijn voldaan.

-De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Als er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider(s). Twijfel je over deze? Neem dan eerst contact met me op voordat je je reservering definitief maakt.
-Praktijk embrace yourself doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie die tijdens het weekend gedeeld wordt juist en volledig is. Praktijk embrace yourself kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
-Praktijk embrace yourself kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname aan de retraites. De deelnemer blijft hier te allen tijde zelf verantwoordelijk.
-De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.
-Praktijk embrace yourself heeft het recht een weekend of dagretraite te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent(en), en te weinig aanmeldingen. In geval van annulering door Praktijk embrace yourself heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het al betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
-Praktijk embrace yourself behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van retraites. Als het bedrag al betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Praktijk embrace yourself. In het geval van een retraite adviseer ik de deelnemer om een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.